Skierowanie kierowca

Skierowanie kierowca: wzór skierowania na badanie psychologiczne dla kierowcy z omówieniem.

Pobierz:
skierowanie.pdf – kierowca zawodowy
skierowanie.pdf – kierowca bez uzupełnionej podstawy

Skierowanie na badanie psychologiczne

1. Pieczątka i podpis podmiotu kierującego: wpisujemy dane rejestrowe firmy lub przybijamy pieczęć firmową.
2. Miejscowość i data: uzupełniamy bieżącą datę i miejsce wystawienia skierowania.
3. Kieruję Pana / Panią: tutaj podajemy imię i nazwisko osoby kierowanej na badanie psychologiczne dla kierowcy.
4. Numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: podajemy numer Pesel osoby kierowanej na badanie psychologiczne lub nazwę i numer dokumentu tożsamości (np. Paszport nr XX 12345).
5. Zam.: wpisujemy adres zamieszkania osoby kierowanej na badanie psychologiczne dla kierowcy.
6. Podpis i pieczątka osoby kierującej: podpis osoby kierującej.

Pobierz:
skierowanie.pdf – kierowca zawodowy
skierowanie.pdf – kierowca bez uzupełnionej podstawy

Wzór skierowania

Skierowanie dla kierowcy wzór