Badania kierowców – zatrzymane prawo jazdy

Zatrzymane uprawnienia

Nasza Pracownia Psychologiczna prowadzi badania psychologiczne (testy psychologiczne, psychotechnika, badanie prawo jazdy) dla kierowców zobowiązanych poddać się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu:przez starostę, prezydenta miasta lub Policję ze względu na zatrzymane prawo jazdy:

 • badania uczestników wypadku,
 • badania za jazdę po alkoholu,
 • badania kierowców po przekroczeniu punktów karnych,
 • badania za wykroczenia w okresie próbnym,
 • badania za przekroczenie prędkości.

Cena badania: 150 zł.
Cena badania psychotechnicznego ustalona zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014.

W orzeczeniu o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem (pojazdem) po zatrzymaniu prawa jazdy nie stosuje się terminu ważności orzeczenia psychologicznego.

Testy psychologiczne dla kierowców ze względu na zatrzymane prawo jazdy prowadzimy bezstresowo, w miłej atmosferze i fachowo. Zadzwoń i umów termin nawet dzisiaj. Oferujemy wsparcie i pomoc psychologa na każdym etapie badania.

Uwaga. Osoby, które przystępują do badania psychologicznego dla kierowców, ze względu na cofnięte - zatrzymane prawo jazdy powinny zabrać ze sobą informację o obowiązku odbycia badań (dawniej: skierowanie) z wydziału komunikacji, od starosty, prezydenta miasta lub policji.

Badanie psychologiczne sprawcy wypadku

Badanie psychotechniczne dla osób, które kierowały motorowerem, samochodem lub tramwajem, w wyniku czego były sprawcą wypadku drogowego, gdzie inna osoba poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

Badanie psychologiczne po alkoholu

Badanie psychologiczne dla osób, które kierowały po spożyciu alkoholu, kierowców w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, działających podobnie jak alkohol.

Badanie za punkty karne

Testy psychologiczne dla kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 (dwudziestu czterech) punktów karnych za naruszenia przepisów w ruchu drogowym.

Badanie za wykroczenia

Psychotechnika dla osób, które w okresie próbnym popełnimy minimum 2 (dwa) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu w ruchu drogowym.

Prędkość w terenie zabudowanym

Testy psychotechniczne dla kierowców, którzy utracili prawo jazdy ze względu na przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km/h.

Badanie zatrzymane prawo jazdy

Pracownia Psychologiczna wykonuje badania psychologiczne:

 • cech osobowości,
 • radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • intelektu (inteligencji),
 • uwagi,
 • czasu reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

W trakcie badania psycholog przeprowadza krótką rozmowę z badanym na temat powodu zatrzymania prawa jazdy.

Podstawy prawne

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997,
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami... z dnia 8 lipca 2014.