Badanie psychologiczne operator maszyn, wysokościowe, pracowników

Badania psychotechniczne operatorów

Prowadzimy testy psychologiczne (badania psychotechniczne) w ramach medycyny pracy, które są niezbędne do pracy na stanowisku operator maszyn i urządzeńoperator wózka widłowego, badania wysokościowe (wysokościówka), a także przy pracy wymagającej sprawności psychologicznej (inaczej sprawności psychoruchowej). Prowadzimy badania wstępne oraz okresowe.

Cena badania: 75 zł.

Badania psychologiczne pracowników, operator maszyn

 • operator wózka widłowego,
 • górnik,
 • operator maszyn, suwnicy, koparki, ładowarki, żurawia wieżowego,
 • ratownik górniczy,
 • pracownik wysokościowy (do pracy na wysokości),
 • osoby pracujące przy zabezpieczeniu technicznym (I stopnia),
 • niekwalifikowany pracownik ochrony,
 • marynarzy,
 • na pozostałe stanowiska wymagające sprawności psychoruchowej.

Orzeczenie psychologiczne

Badanie psychologiczne (test psychotechniczny) kończy się wystawieniem orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku lub drukiem konsultacji psychologicznej. W większości przypadków psycholog nie określa terminu ważności zaświadczenia psychologicznego. W takiej sytuacji termin następnego badania psychotechnicznego (konsultacji psychologicznej) wykonuje się według zaleceń pracodawcy lub lekarza medycyny pracy. Psycholog może określić termin badania na życzenie osoby badanej lub jego pracodawcy. Wówczas zaświadczenie psychologiczne wystawia się na okres 4 lata dla osób do 50-go roku życia oraz na okres 2 lat dla osób powyżej 50 roku życia.

Każde z badań psychotechnicznych przeprowadzamy fachowo, w bezstresowej i miłej atmosferze. Na każdym etapie badania psychologicznego oferujemy wsparcie oraz pomoc psychologa. Badamy kompleksowo, szybko i bez kolejek. Parking. Możliwy dojazd do Klienta.

Psychotechnika

Testy psychologiczne dla operatorów i pracowników obejmują:

 • badanie osobowości,
 • badanie inteligencji,
 • badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • badanie widzenia stereoskopowego (widzenia przestrzennego).

Badania operator maszyn, wózka widłowego, pracowników oraz badania wysokościowe (przy pracy na wysokościach) wykonujemy również bezpośrednio w ośrodkach szkoleniowych czy zakładach pracy.

Miejsce świadczenia usługi: Kraków

Podstawy prawne

 • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974
 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników z dnia 30 marca 1996
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego z dnia 15 grudnia 2011
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych z dnia 14 lipca 2010