Badanie kierowców samochodów służbowych

Badanie kierowca auto służbowe

Nasza Pracownia Psychologiczna prowadzi badania psychotechniczne (testy psychologiczne) dla osób kierujących samochód firmowy kat. b (kierowca auto służbowe) w ramach obowiązków służbowych, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy, np. przedstawiciel handlowy, agent, menager.
Badania dla kierowców zawodowych – informacja tutaj.

Badania psychotechniczne

  • do kierowania pojazdem służbowym (kategoria b)

Cena: 80 zł.

Orzeczenie psychologiczne

Badanie psychotechniczne kończy się wystawieniem druku konsultacji psychologicznej o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem służbowym (kat. b). Psycholog nie określa terminu ważności dokumentu. Termin następnego badania psychologicznego wykonuje się według zaleceń pracodawcy lub lekarza medycyny pracy. Psycholog może określić termin ważności dokumentu na wyraźne życzenie osoby badanej lub jego pracodawcy. Wówczas zaświadczenie psychologiczne wydaje się na okres 4 lata dla osób do 50-go roku życia lub na okres 2 lat dla osób powyżej 50 roku życia.

Każde z testów psychologicznych przeprowadzamy w miłej i bezstresowej atmosferze. Na każdym z etapów badania psychotechnicznego oferujemy pomoc i wsparcie psychologa. Badamy szybko i bez kolejek, kompleksowo, termin nawet dzisiaj. Parking dla Klientów. Możliwy dojazd do Klienta.

Psychotechnika

Badania psychotechniczne dla osób wykorzystujących samochód do celów służbowych (auto służbowe kat. b) składają się z kilku elementów:

  • badanie cech osobowości,
  • badanie intelektu (inteligencji),
  • badanie uwagi,
  • badanie czasu reakcji i koordynacji psychomotorycznej,
  • dodatkowo (tylko na życzenie) psycholog może przeprowadzić badanie w ciemni, tj. badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie – to badanie nie wpływa na wynik konsultacji psychologicznej.

Badania kierujących pojazd w ramach obowiązków służbowych wykonujemy również bezpośrednio w zakładach pracy lub ośrodkach szkoleniowych.

Miejsce świadczenia usługi: Kraków

Podstawy prawne

  • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997
  • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników z dnia 30 marca 1996
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych z dnia 14 lipca 2010