Jak wygląda badanie kierowcy

Przebieg badania psychologicznego dla kierowców

W tym artykule poznasz przebieg badania psychologicznego (badania psychotechnicznego) i dowiesz się, jak wygląda badanie kierowcy.

Cechy osobowości

Jak wygląda badanie kierowcy? Do badania cech osobowości wykorzystujemy zazwyczaj test EPQR(S) – wersja skrócona. Oczywiście nie ma tu odpowiedzi dobrych ani złych. Najważniejsze, by odpowiadać zgodnie z własnym sumieniem. Ewentualne niejasności z testu wyjaśniamy w wywiadzie, czyli rozmowie z psychologiem.

Przykładowe pytania:

  • Czy jesteś nerwusem? Tak / nie
  • Czy za bardzo się obwiniasz? Tak / nie
  • Czy cenisz sobie współpracę z innymi osobami? Tak / nie

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Do badania radzenia sobie w sytuacjach stresowych wykorzystujemy krótki kwestionariusz CISS lub IVE. Tu również nie ma odpowiedzi dobrych lub złych, a ewentualne niejasności wyjaśniane są w rozmowie z psychologiem.

Przykładowe pytania:

  • Czy jesteś za bardzo impulsywny? Tak / nie
  • Czy łatwo Cię zirytować? Tak / nie
  • czy jesteś typem ryzykanta? Tak / nie

Inteligencja

Do badania inteligencji wykorzystujemy Test Matryc Ravena w wersji standard. Osoba badana otrzymuje zestaw zamkniętych pytań testowych. Zawsze jest to obrazek, w którym brakuje jednego elementu, według ściśle określonego schematu logicznego. Następnie zaproponowane jest kilka propozycji odpowiedzi, a osoba badana musi wybrać tę właściwą i wpisać ją do arkusza. W opinii naszych Klientów nie jest to trudne zadanie.

Test Matryc Ravena

Uwaga

Uwaga badanego mierzona jest przy wykorzystaniu Testu Tablic Poppelreutera (inaczej Test P).

Na tablicy testowej znajduje się grupa kwadratów. W każdym nich widnieją dwie liczby. Jedna w środku (porządkowa) i druga w prawym dolnym roku (kontrolna). Zadaniem osoby badanej jest znajdowanie kolejno ułożonych liczb środkowych (porządkowych): 1,2,3,4… i wpisywanie do arkusza odpowiedzi przypisanych do nich liczb z prawego dolnego rogu (tych kontrolnych). W naszej wizualizacji najmniejszą liczbą środkową jest liczba 1, więc do arkusza wpisujemy liczbę kontrolną z prawego dolnego rogu – tj. 6 itd. Aby mieć pewność, że osoba badana dokładnie zrozumiała instrukcję, przed badaniem właściwym wykonuje się krótkie badanie próbne.

Test Tablic Poppelreutera

Aparat krzyżowy

Aparat krzyżowy (ewentualnie aparat Piórkowskiego) służy do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Osoba badana w możliwie szybkim czasie powinna nacisnąć przycisk w miejscu skrzyżowania się dwóch czerwonych diod LED – jednej w linii pionowej i jednej w linii poziomej. Badanie wykonuje się ręką dominującą (prawa lub lewa). W ciągu badania mierzony jest czas reakcji oraz liczba błędów. Badanie zawiera zazwyczaj 30 prób (powtórzeń). W naszej pracowni, w razie niepowodzenia tego zadania, istnieje możliwość powtórzenia testu.

Aparat krzyżowy

Miernik czasu reakcji

Aparat mierzy czas reakcji na właściwe bodźce (sygnały). Urządzenie emituje w danej chwili jeden z trzech kolorów: czerwony, żółty, zielony bądź sygnał dźwiękowy. Zadaniem osoby badanej jest możliwie najszybsze naciśnięcie przycisku kontrolnego lub pedału (takiego jak w samochodzie) tylko na ustalone wcześniej bodźce (sygnały) – według programu badania. Zazwyczaj będzie to prawa noga (pedał) na światło czerwone. Ręka wiodąca (przycisk) na światło żółte. W takiej kombinacji przy świetle zielonym lub na sygnał dźwiękowy nie reagujemy. W ciągu badania mierzony jest czas reakcji oraz liczba błędów. W naszej pracowni, w razie niepowodzenia tego zadania, istnieje możliwość powtórzenia testu.

Jak wygląda badanie kierowcy

Jak wygląda badanie kierowcy

Pokrótce opisaliśmy jak wygląda badanie kierowcy. Zapraszamy do wykonania badań psychotechnicznych w naszej Pracowni Psychologicznej. Zapewniamy pomoc psychologa transportu na każdym etapie testów psychologicznych. W razie niepowodzenia (czy chwilowej niedyspozycji) istnieje możliwość powtórzenia każdego  zadania.