Badania kierowców taxi

Badania na taksówkę

Nasza Pracownia Psychologiczna wykonuje psychologiczne badania kierowców taxi (tzw. psychotesty, psychotechnika).

Taksówkarze podlegają pod ustawę o transporcie drogowym, w związku z czym są zobowiązani do przejścia kursu na przewóz osób i rzeczy, a także wykonywania obowiązkowych badań psychotechnicznych i lekarskich.

Cena badania: 150 zł.
Cena badania psychotechnicznego ustalona zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014.

Badania kierowców taxi

Orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (taxi) jest wydawane na okres 5 lat dla osób w wieku do 60-go roku życia. Dla osób w wieku powyżej 60 lat okres ważności orzeczenia psychotechnicznego wynosi 2,5 roku (tj. 30 miesięcy).

Wszystkie badania psychotechniczne prowadzimy bezstresowo, w miłej atmosferze. Przed naszą pracownią znajduje się bezpłatny parking. Oferujemy pomoc i wsparcie psychologa na każdym z etapów testu dla kierowcy taxi. Działamy szybko, kompleksowo i co najważniejsze: od ręki. 

Orzeczenie psychologiczne taxi

Po jednym badaniu psychologicznym możemy wydać wiele różnych orzeczeń psychologicznych. Każde dodatkowe orzeczenie w zakresie psychologii transportu jest w cenie badania podstawowego.

Psychotechnika taxi

Zakres badania kierowców taxi (taksówki) obejmuje:

  • badanie cech osobowości,
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
  • inteligencja i uwaga,
  • czas reakcji,
  • koordynacji psychoruchowa.

Przebieg badania psychologicznego.

Korzystamy wyłącznie z testów psychologicznych na licencji PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Posiadamy nowoczesne aparaty do badań czasu reakcji i koordynacji psychoruchowej. W razie potrzeby możemy przeprowadzić badanie wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego (gratis, w cenie badania podstawowego).

Badania psychologiczne dla kierowców taxi (testy psychologiczne) wykonujemy w miejscowości: Kraków.

Podstawy prawne

    • Ustawa o transporcie drogowym z dn. 06 września 2001,
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych […] kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 8 lipca 2014.