Badania kierowców Kraków

Badania kierowców

Psychologiczne badania kierowców (tzw. psychotechnika, psychotesty) przeprowadzamy dla kierowców zawodowych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców rajdowych.

Cena badania kierowców: 150 zł.
Cena badania psychotechnicznego ustalona zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014.

Badanie psychologiczne

Orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy jest wydawane na okres 5 lat dla osób w wieku do 60-go roku życia. Dla osób powyżej 60 lat okres ważności orzeczenia psychotechnicznego wynosi 2,5 roku (dokładnie 30 miesięcy).

Wszystkie psychologiczne badania kierowców prowadzimy w miłej atmosferze, fachowo i bezstresowo. Oferujemy wsparcie i pomoc psychologa na każdym etapie testów. Szybko, kompleksowo i od ręki. Parking.

Orzeczenie psychologiczne

Po jednym badaniu psychologicznym (psychotesty, testy psychologiczne dla kierowców) możemy wydać wiele różnych orzeczeń psychologicznych. Dla przykładu kandydat na kierowcę, który podnosi uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy (do wyższej kategorii), otrzymuje od nas dodatkowo orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, które przyda mu się przy zatrudnieniu w późniejszym okresie.
Każde dodatkowe orzeczenie w zakresie psychologii transportu jest w cenie badania podstawowego.

Badanie psychotechniczne

 • dla kierowców uzyskujących uprawnienie (podnoszących kwalifikacje) kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E oraz na kierowania tramwajem,
 • badania okresowe dla kierowców, do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję – za przekroczenie 24 punków karnych, po spożyciu alkoholu, po wypadku, za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • kandydatów na instruktora i instruktorów nauki jazdy, kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców taxi,
 • kierowców licencji rajdowych,
 • kierowców przedłużających ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy,
 • kierowców starających się o przywrócenie uprawnień kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T,
 • osób skierowanych przez lekarza.

Psychotechnika

Pracownia Psychologiczna wykonuje badania psychotechniczne do rzetelnej i obiektywnej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy w zakresie:

 • cech osobowości z uwzględnieniem radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • inteligencji (intelektu),
 • uwagi i spostrzegawczości,
 • czasu reakcji,
 • koordynacji psychoruchowej (psychomotorycznej),
 • widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (ciemnia) – dodatkowo, tylko na życzenie (nie wpływa na wynik badania psychologicznego).

Przebieg badania psychologicznego.

Korzystamy z testów psychologicznych wyłącznie na licencji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadamy najnowocześniejsze aparaty do badań czasu reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Badania psychologiczne (testy psychologiczne) dla kierowców wykonujemy w miejscowości: Kraków.

Podstawy prawne

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997,
 • Ustawa o transporcie drogowym z dn. 06 września 2001,
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych […] kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 8 lipca 2014.