Badania psychologiczne instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

Badania instruktorów i egzaminatorów

W naszej Pracowni Psychologicznej wykonujemy psychotechniczne badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.

Cena badania: 150 zł.
Cena badania psychotechnicznego ustalona zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014.

Badanie psychologiczne

Orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora lub instruktora nauki jazdy wydaje się na okres 5 lat dla osób w wieku do 60-go roku życia. Dla osób powyżej 60-go roku życia okres ważności orzeczenia psychotechnicznego wynosi 2,5 roku (dokładnie 30 miesięcy).

Wszystkie badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) wykonujemy w miłej i bezstresowej atmosferze. Gwarantujemy wsparcie i pomoc psychologa na każdym etapie testów psychologicznych. Szybko, kompleksowo i od ręki. Parking.

Psychotesty

Pracownia Psychologiczna wykonuje badania psychologiczne do obiektywnej oceny predyspozycji do wykonywania czynności instruktora lub egzaminatora w zakresie:

  • cechy osobowości,
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
  • inteligencja (intelekt),
  • uwaga,
  • czasu reakcji,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowa (psychomotoryczna).

Przebieg badania psychologicznego.

Psychologiczne badania instruktorów lub egzaminatorów nauki jazdy (a także kandydatów) wykonujemy w miejscowości: Kraków.

Podstawy prawne

  • Ustawa prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997,
  • Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych […] kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 8 lipca 2014.