Zmiany w przepisach na wózek widłowy

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Zmiany w przepisach na wózek widłowy weszły w życie dnia 9 stycznia 2018 roku. Od tego dnia, do kierowania wózkiem widłowym konieczne są uprawnienia wydane przez UDT (zielona legitymacja).

Do sierpnia 2018r. pracodawca mógł jeszcze wystawiać imienne uprawnienia ważne przez kolejne 3 lata. Firmy szkoleniowe wystawiały natomiast własne legitymacje lub dokumenty na wzorze druków MEN. Teraz, od 9 sierpnia 2018r., każdy nowy pracownik może zostać zatrudniony wyłącznie na kwitach z UDT.

Zmiany w przepisach na wózek widłowy

Od 9 sierpnia 2018r. każdy nowy operator wózka widłowego będzie musiał posiadać uprawnienia wydane przez UDT, by móc legalnie prowadzić wózek widłowy. Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku osób już zatrudnionych. Ci mają trochę więcej czasu na uzupełnienie dokumentacji.

Według nowelizacji przepisów, zniesione zostały imienne zezwolenia na prowadzenie wózka widłowego. Osoby, które ukończyły kurs prowadzenia wózków widłowych a nie zdały egzaminu przed UDT będą musiały to zrobić, by otrzymać pracę na stanowisku operatora. Weszły bowiem w życie zmiany w przepisach na wózek widłowy, według rozporządzenia opublikowanego w dniu 9 stycznia 2018. To samo rozporządzenie zakładało możliwość wystawiania imiennych zezwoleń maksymalnie do dnia 9 sierpnia 2018r. Będą one ważne jeszcze przez 3 lata.

Jeżeli osoba była zatrudniona na stanowisku operatora wózka widłowego i zostało jej wydane zaświadczenie, ważność tego dokumentu jest uzależniona od terminu wydania uprawnień wewnętrznych (wspomnianego zaświadczenia):

  • W przypadku osób, którym wydano zaświadczenie do 31 grudnia 2004 roku. Zaświadczenie jest ważne nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku.
  • W przypadku osób, którym wydano zaświadczenie do 31 grudnia 2014 roku. Zaświadczenie na wózek widłowy jest ważne nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku.
  • W przypadku osób, którym wydano zaświadczenie po dniu 1 stycznia 2015 roku. Zaświadczenie jest ważne nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku.

Do tego czasu osoba wykonująca pracę na stanowisku operatora wózka widłowego musi uzupełnić swoje kwalifikacje o egzamin przed UDT, by móc dalej legalnie wykonywać pracę na wózku widłowym.

Zmiany w przepisach na wózek widłowy. Do 9 sierpnia 2018r. pracodawca, agencja pracy lub organizator kursu miał możliwość wystawiania trzyletnich uprawnień imiennych. Od tego dnia dla nowych pracowników obowiązują wyłącznie zielone certyfikaty od UDT.

Psychotesty na wózek widłowy w Krakowie

Osoby pracujące na stanowisku operatora wózka widłowego ponadto powinny mieć aktualną zdolność do pracy (medycyna pracy) i posiadać ważne orzeczenie psychologiczne. Nasza firma oferuje psychotesty i badania psychotechniczne na wózek widłowy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty testów psychologicznych na wózek widłowy w Krakowie. Działamy szybko, tanio – ale fachowo!

Dodaj komentarz