Badanie za alkohol

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Badanie za alkohol. W przypadku zatrzymania prawa jazdy za alkohol, tzn. utraty uprawnień za prowadzenie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości (bądź spożyciu innego środka o działaniu podobnym do alkoholu) czekają nas: psychotesty, badanie lekarskie oraz kurs reedukacyjny. Dopiero gdy zrealizujemy powyższe, możemy starać się o przywrócenie uprawnień.

Skierowanie na badanie psychologiczne (tzw. psychotesty), skierowanie na badanie lekarskie oraz skierowanie na kurs reedukacyjny przyśle do nas wydział komunikacji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (zameldowania) w formie decyzji administracyjnej. W przypadku Krakowa będzie to wydział komunikacji Miasta Kraków. Zazwyczaj skierowania wysyłane są pod koniec okresu utraty uprawnień.

Psychotesty po alkoholu

Psychotesty, inaczej badania psychologiczne realizowane są w dowolnej Pracowni Psychologicznej. Cena została ustalona w formie rozporządzenia i wynosi 150 złotych. Czas takiego badania to średnio 40 minut do 1,5 godziny. Badana jest osobowość, radzenie sobie ze stresem oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Należy się przygotować, że psycholog przeprowadzi z nami rozmowę na temat powodu zatrzymania prawa jazdy, tj. za alkohol oraz będzie chciał zweryfikować, czy alkohol może stanowić w naszym życiu źródło problemów. Badanie psychologiczne kończy się wydaniem orzeczenia, które należy przedłożyć w wydziale komunikacji.

Zachęcamy do skorzystania z badania psychologicznego za alkohol w naszej pracowni psychologicznej w Krakowie w dzielnicy Kraków Prądnik Biały (ul. Bałtycka 11b), ponieważ oferujemy bezstresowe podejście do badania, w miłej atmosferze. Tak, by nie stanowiło źródła ewentualnego dyskomfortu. Co więcej, w przypadku niepowodzenia jakiegoś badania, możemy powtórzyć każde z zadań, ewentualnie przełożyć badanie na inny dzień. Wiemy przecież, że możesz być zestresowany lub mieć po prostu gorszy dzień. Mamy wyjątkowo wysoką zdawalność.

Badania lekarskie za alkohol

Badania lekarskie za alkohol wykonuje się wyłącznie w WOMP, czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Dla miasta Krakowa jest to MOMP, czyli Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, który jest zlokalizowany przy ul. Zygmunta Augusta 1. Cena badania lekarskiego dla kierowcy, zgodnie z ustawą, wynosi 200 zł. Należy mieć jednak na uwadze, że kwota może nieznacznie wzrosnąć, jeżeli lekarz podejmie decyzję o konieczności innych konsultacji specjalistycznych lub zleci badania diagnostyczne. Badanie lekarskie kończy się wydaniem orzeczenia, które trzeba dostarczyć do wydziału komunikacji.

Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny obejmuje tematykę przeciwalkoholową. Zazwyczaj prowadzi go policjant i psycholog. Na szczęście takie kursy są organizowane w weekendy i trwają średnio 2 dni – np. sobotę i niedzielę. Cena takiego kursu to około 400 zł. W Krakowie można go zrealizować w MORD, czyli Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Nowohuckiej 33a. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu, które przedkłada w wydziale komunikacji.

Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdów

Bieg (okres) zakazu prowadzenia pojazdu, który został orzeczony przez sąd, zaczyna się dopiero od momentu uprawomocnienia się wyroku. Jeżeli jednak prawo jazdy zostało zatrzymane przez policjantów, w przypadku uprawomocnienia się wyroku o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem, sąd zaliczy zakaz prowadzenia pojazdów od dnia zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez Policję.

1 komentarz do “Badanie za alkohol”

Dodaj komentarz