Wpływ motywacji na wybrane aspekty uwagi u dzieci z ADHD

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Wcześniejsze raporty wykazały współwystępowanie deficytu motywacyjnego u dzieci z ADHD (Langberg et al., 2018; Volkow et al., 2011). Celem badania psychologicznego była ocena aktywności korowej, wymiarów motywacji wg. Self-Determination Theory, a także wpływu motywacji zewnętrznej na wybrane aspekty uwagi u dzieci z ADHD. W badaniu wzięło udział 30 dzieci z ADHD i 30 dzieci bez stwierdzonych zaburzeń neurorozwojowych (TD children, ang. typically developing children) w wieku 9-13 lat. Dzieci z ADHD wykazały wyższy TBR (wskaźnik theta/beta, ang. theta/beta power ratio) w linii centralnej oraz niższy poziom regionalnego utlenowania krwi mózgowej (rCBO2 , ang. regional cerebral blood oxygenation) w obszarach przedczołowych mierzony za pomocą Wskaźnika HEG (ang. HEG Ratio) w porównaniu do TD children. Dzieci z ADHD chętniej podejmowały aktywność pod presją zewnętrznych bodźców, a także wykazywały deficyty uwagi: czujności, wizualnego przeszukiwania i podzielności. Różnice międzygrupowe w zakresie uwagi zmniejszyły się w warunkach wzmożonej motywacji, co wskazuje, że motywacja może ograniczyć deficyty poznawcze u dzieci z ADHD.

Skalski, S., Pochwatko, G. & Balas, R. Impact of Motivation on Selected Aspects of Attention in Children with ADHD. Child Psychiatry Hum Dev (2020). https://doi.org/10.1007/s10578-020-01042-0