Wpływ HEG biofeedback z VR na uważność u dzieci z ADHD

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

W kilku dotychczasowych badaniach wykazano, że biofeedback może poprawić uważność u dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (tj. ADHD).

Jak wynika z wcześniejszych doniesień, neurofeedback z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR) pozwala dodatkowo na kontrolowanie dystraktorów, zapewniając przy tym środowisko, które przyciąga uwagę uczestników zajęć biofeedback.

Celem naszych badań była ocena efektów hemoencefalograficznego (HEG) biofeedbacku z VR w terapii i leczeniu deficytów czujności (ocenianych za pomocą krótkiej formy testu zegara Mackwortha), wyszukiwania wzrokowego (test wizualnego wyszukiwania) oraz podzielonej uwagi (test wielozadaniowości) u dzieci z ADHD. Dane poddane analizie zostały zebrane od 87 uczestników w wieku 9-15 lat. Dzieci przydzielono do jednej z trzech grup badawczych (tj. standardowy 2D biofeedback w laboratorium, VR biofeedback z ograniczoną sceną wizualną, a także VR biofeedback ze złożoną sceną wizualną), a następnie poddano dziesięciu sesjom HEG neurofeedback.

Dzieci z grupy VR BFB wykazywały większe regionalne nachylenie natlenienia krwi mózgowej (rCBO2) podczas sesji biofeedback oraz lepsze wyniki w testach poznawczych po eksperymencie w porównaniu z dziećmi z grupy 2D biofeedback. Uzyskane dane sugerują, że HEG neurofeedback z VR może mieć korzystniejszy efekt w leczeniu deficytów uwagi w porównaniu ze standardowym 2D HEG biofeedback.

Uważamy, że silne efekty HEG neurofeedback z VR wynikają ze zwiększonego zaangażowania i motywacji u poszczególnych osób, a nie z manipulacji w odniesieniu do złożoności sceny wizualnej.

Szczegółowe wyniki naszych badań dostępne są tutaj.