Skala uporczywego myślenia o COVID-19

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Polska adaptacja Obsession with COVID-19 Scale

Wcześniejsze raporty wykazały, że lęk przed nowym koronawirusem przewiduje funkcjonowanie psychiczne podczas pandemii. Celem niniejszego badania była ocena związków pomiędzy: uporczywym myśleniem (ang. persistent thinking) o COVID-19, lękiem przed SARS-CoV-2 oraz skutkami traumy. Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono polską adaptację Obsession with COVID-19 Scale (OCS). W badaniu uczestniczyło 356 osób w wieku od 18 do 77 lat (58% kobiet). Oprócz OCS uczestnicy wypełnili kwestionariusze: Coronavirus Anxiety Scale oraz Short Form of the Changes in Outlook Questionnaire. OCS charakteryzowała się zadowalającymi właściwościami psychometrycznymi (α = .82). Analiza regresji wykazała, że uporczywe myślenie o COVID- 19 było związane z większym nasileniem lęku przed nowym koronawirusem oraz negatywnymi skutkami traumy. Ponadto lęk częściowo pośredniczył w związku pomiędzy uporczywym myśleniem o COVID-19 a negatywnymi skutkami traumy. Uzyskane dane sugerują, że uporczywe myślenie o pandemii może być dysfunkcjonalne dla zdrowia psychicznego podczas rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

Skalski, S., Uram, P., Dobrakowski, P., & Kwiatkowska, A. (2020). Thinking too much about the novel coronavirus. The link between persistent thinking about COVID-19, SARS-CoV-2 anxiety and trauma effects. Current Issues in Personality Psychology, 8(3), 169-174. https://doi.org/10.5114/cipp.2020.100094