Mediacyjna rola spostrzeganego wsparcia społecznego w związku między sprężystością psychiczną a orientacją pozytywną

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Prezentujemy wyniki naszego najnowszego badania psychologicznego:

Streszczenie: Orientacja pozytywna stanowi zmienną latentną wyższego rzędu, która łączy w sobie komponenty: optymizmu, samooceny i satysfakcji z życia. Celem prezentowanych badań było poszukiwanie związków między sprężystością psychiczną (ang. resiliency), oceną spostrzeganego wsparcia społecznego a orientacją pozytywną.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 211 osób (110 kobiet i 101 mężczyzn). Wykorzystano narzędzia badawcze: Skala Sprężystości Psychicznej, Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego i Skala Orientacji Pozytywnej.

Wyniki: Orientacja pozytywna koreluje ze sprężystością psychiczną i spostrzeganym wsparciem społecznym. Spostrzegane wsparcie społeczne pełni rolę mediatora w związku pomiędzy sprężystością psychiczną a orientacją pozytywną.

Wnioski: Sprężystość psychiczna i spostrzegane wsparcie społeczne sprzyjają orientacji pozytywnej.

Należy cytować: Skalski, S. (2019). The mediating role of perceived social support in relation to resiliency and positive orientation. Social Dissertations13(3), 28-37. https://doi.org/10.29316/rs/112978