Badanie psychologiczne: sprawdzamy skutki traumatycznego zdarzenia

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Nasza Pracownia Psychologiczna we współpracy z Instytutem Psychologii PAN prowadzi badanie psychologiczne w zakresie pozytywnych i negatywnych następstw traumatycznego zdarzenia. Takim traumatycznym zdarzeniem może być choroba, niepełnosprawność, katastrofa, utrata kogoś bliskiego itd.

Formularz badania >>

Doświadczenie przykrego zdarzenia ma zazwyczaj negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie. Może pojawić się: lęk, depresja, alienacja czy obniżenie samooceny. Czasami jednak, w obliczu radzenia sobie z trudną sytuacją doświadczamy pewnych korzyści psychospołecznych, np. lepszy kontakt z innymi, przybliżenie do Boga czy docenienie (lub raczej poznanie) prawdziwiej wartości życia. To właśnie te wszystkie zmiany chcielibyśmy zaobserwować i zmierzyć.

Badanie psychologiczne

Celem naszych badań jest polska adaptacja kwestionariusza The Changes in Outlook Questionnaire (CiOQ). Polska nazwa: Kwestionariusz Nowej Perspektywy (KNP).

Kwestionariusz Nowej Perspektywy jest poprzedzony krótkim formularzem do zebrania podstawowych informacji o zdarzeniu i osobie badanej, a także dwoma istniejącymi już w obiegu testami: Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju i Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń.

Niniejsze badanie pozwoli nam ustalić trafność Kwestionariusza Nowej Perspektywy. Innymi słowy: pomoże sprawdzić, czy nasz kwestionariusz mierzy to, co mierzyć powinien i jak reaguje z podobnymi testami.
Całość nie powinna zająć dłużej niż 10-15 minut.

Formularz badania >>