Źródła stresu u kierowcy

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Źródła stresu u kierowcy. Kierowca, który prowadzi pojazd jest narażony na różne źródła stresu na drodze i nie tylko.

Źródła stresu u kierowcy możemy podzielić na kilka głównych kategorii:
1. Stres pochodzący z sytuacji niezwiązanych z kierowaniem pojazdu. Taki stres może być uzależniony od pośpiechu, niepewności czy złego samopoczucia.
2. Stres związany z pojazdem. W tym przypadku stres może wiązać się z temperaturą w samochodzie, awarią, nadmiarem wskaźników na desce rozdzielczej itp.
3. Stres związany z drogą. Źródła stresu u kierowcy należy upatrywać w stanie nawierzchni dróg, liczbie pasów ruchu, oznakowaniu czy remontach.
4. Stres związany z organizacją ruchu. Stres w wyniku ograniczeń prędkości, skrzyżowań czy zakazów.

Co najważniejsze, źródła stresu u kierowcy (tzw. stresory) wpływają na konkretne zachowanie kierowcy na drodze. Przykładem takich zachowań są ryzykowne manewry wyprzedzania, wymijania czy zajechania drogi.

Kierowca zawodowy, który długotrwale funkcjonuje pod wpływem stresu, jest narażony na wypalenie zawodowe. Innymi negatywnymi skutkami pracy kierowcy pod wpływem stresu są: zwiększone absencje chorobowe, ograniczona produktywność czy zwiększona fluktuacja kadr.

Ważne jest umiejętne radzenie sobie ze stresem za kółkiem. Strategie radzenia sobie ze stresem dla kierowców są różne. Może to być podejście zadaniowe, tj. utrzymanie prędkość i odległości. Kolejnym popularnym sposobem radzenia sobie jest podejście emocjonalne (jestem ufnym i silnym kierowcą). Kolejną grupę strategii zaradczych stanowi unikanie (nie ma żadnego problemu) – ta grupa wiąże się przede wszystkim ze stosowaniem mechanizmów obronnych. Należy pamiętać, że niektóre strategie zaradcze, oprócz pozytywnych efektów, mogą jednocześnie powodować negatywne skutki dla psychiki kierowcy.

Dodaj komentarz