Od października można jeździć bez dowodu rejestracyjnego

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Dobra informacja dla kierowców. Od października można jeździć bez dowodu rejestracyjnego.
1 października w życie wchodzą nowe przepisy, dokładniej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tym sposobem wszyscy kierowcy mogą pozostawić dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC / AC w domu.

Od października można jeździć bez dowodu rejestracyjnego. Kierowca w dalszym ciągu musi posiadać przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. W przypadku kontroli, informacje na temat pojazdu i polisy ubezpieczeniowej zostaną pozyskane przez odpowiednie służby z CEPiK. Czyli systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. (Zobacz również: Badania kierowców – zatrzymane prawo jazdy).

To, że podczas kontroli nie musimy posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, nie oznacza, że dokument ten staje się niepotrzebny. Dowód rejestracyjny nadal pozostaje podstawowym dokumentem przy załatwianiu formalności. Takich jak: przegląd rejestracyjny czy sprzedaż auta. Dowód rejestracyjny i polisę OC należy również posiadać przy sobie, gdy planujemy wyjechać poza granicę kraju.

Co w przypadku kolizji?

Gdy dojdzie do kolizji i strony nie zdecydują się na wezwanie policji, zazwyczaj odbywa się spisanie oświadczeń stron. Jeżeli kierowca nie będzie posiadał przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC, nie musimy obawiać się, że oświadczy nam nieprawdziwe dane. Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajduje się bowiem wyszukiwarka. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu otrzymamy (natychmiast) informacje na temat numeru polisy, marki samochody czy nazwy i adresu Ubezpieczyciela pojazdu. To właśnie do tej firmy powinniśmy kierować nasze żądanie o naprawę szkody, wraz z oświadczeniem sprawcy kolizji lub stłuczki.