Nowy wzór orzeczenia psychologicznego 2019

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Nowy wzór orzeczenia psychologicznego obowiązuje od 13 lipca 2019 roku. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 roku.


Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a także osób wykonujących czynności na stanowisku kierowcy z dnia 8 lipca 2014 roku i tym samym określił nowy wzór orzeczenia psychologicznego.


Na mocy rozporządzenia zmieniono wzór orzeczenia stanowiący Załącznik nr 1 do rozporządzenia z 8 lipca 2014 roku. We wzorze znalazły się nowe podstawy prawne dla badań psychotechnicznych. Chodzi o dodanie art. 82 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 82 ust. 2 pkt. 4. Nowe pozycje dotyczą obowiązku badań psychologicznych kandydatów do szkół ponadpodstawowych, a także kandydatów na kursy kwalifikacyjne zawodowe, gdzie w podstawie programowej założone zostało uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji do kierowania pojazdami kat. C oraz C+E.