Badanie osobowości u kierowcy

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Badanie osobowości u kierowcy to jeden z etapów badania psychotechnicznego (badanie psychologiczne Kraków). Dzisiaj nieco więcej o przeciwwskazaniach osobowościowych do pracy jako kierowca.

Badanie osobowości u kierowcy

Badanie osobowości u kierowcy diagnozuje się poprzez testy psychologiczne, takie jak EPQR, CISS, IVE czy MMPI. Są to pytania zamknięte, gdzie osoba badana zakreśla w kółko prawidłową odpowiedź: tak lub nie. Pamiętaj, w testach psychologicznych nie ma odpowiedzi dobrych ani złych. Najważniejsze, by odpowiadać zgodnie z własnym sumieniem.

Przeciwwskazania osobowościowe dla kierowców

Psycholog odpowiedzi w testach przelicza według klucza na poszczególne skale (ustandaryzowane), dzięki czemu otrzymuje profil osobowości osoby badanej i może jego wyniki odnieść do norm w danej populacji.

Histeria

Są to zaburzenia o zaburzenia o silnej i teatralnej manifestacji złego samopoczucia oraz licznych dolegliwościach somatycznych (fizycznych). W skalach testowych ujawnia się wysoki neurotyzm i wysoka ekstrawersja. Histerie cechuje: niecierpliwość, nadmierne pobudzenie (ciągłą gotowość do reagowania), agresja, a także skłonność do gniewu.

Dystymia, psychastenia

Są to zaburzenia przejawiające się obniżoną aktywnością, zahamowaniem, niską samooceną, trudnościami decyzyjnymi i lękiem. Cechuje ich: obniżone poczucie własnej wartości czy brak wiary w siebie i swoje możliwości. Ponadto bierność, skłonność do przeżywania stanów obniżonego nastroju, a także pesymistyczne nastawienie wobec przyszłości.

Psychotyzm

Są to zaburzenia ze skłonnościami do psychoz. Zazwyczaj do schizofrenii i dwubiegunowych zaburzeń afektywnych. Cechy wysokiego psychotyzmu: agresja, chłodny w relacjach, egocentryczny, bezosobowy, impulsywny, aspołeczny, o braku empatii, twórczy czy gruboskórny.

Badanie osobowości u kierowcy w Krakowie

W naszej Pracowni Psychologicznej wszelkie niejasności w testach wyjaśniamy w rozmowie z psychologiem podczas wywiadu. Mamy wysoką zdawalność. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz